Yn bresennol

Presenoldeb County Councillor Val Smith

Ystadegau mynychu County Councillor Val Smith
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:14
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 11   79%
Cafwyd Ymddiheuriad:3   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   21%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer County Councillor Val Smith
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
24/10/2019 Cyngor Sir ,24/10/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
16/01/2020 Cyngor Sir ,16/01/2020 Yn bresennol
05/03/2020 Cyngor Sir ,05/03/2020 Yn bresennol
28/11/2019 Pwyllgor Archwilio ,28/11/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
09/01/2020 Pwyllgor Archwilio ,09/01/2020 Yn bresennol
13/02/2020 Pwyllgor Archwilio ,13/02/2020 Yn bresennol
19/03/2020 Pwyllgor Archwilio ,19/03/2020 Disgwyliedig
15/01/2020 Pwyllgor Ardal Sir Fynwy Canolog ,15/01/2020 Yn bresennol
15/10/2019 Pwyllgor Craffu Cymunedau Cryf ,15/10/2019 Yn bresennol
07/11/2019 Pwyllgor Craffu Cymunedau Cryf ,07/11/2019 Yn bresennol
23/01/2020 Pwyllgor Craffu Cymunedau Cryf ,23/01/2020 Yn bresennol
24/02/2020 Pwyllgor Craffu Cymunedau Cryf ,24/02/2020 Yn bresennol
12/03/2020 Pwyllgor Craffu Cymunedau Cryf ,12/03/2020 Yn bresennol
03/03/2020 Pwyllgor Cynllunio ,03/03/2020 Yn bresennol
30/01/2020 Pwyllgor Dethol Economi a Datblygu ,30/01/2020 Cafwyd Ymddiheuriad