Yn bresennol

Presenoldeb County Councillor Brian Strong

Ystadegau mynychu County Councillor Brian Strong
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:6
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 5   83%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   17%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer County Councillor Brian Strong
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
21/07/2020 Cyd-Pwyllgor Dethol ,21/07/2020 Disgwyliedig
05/03/2020 Cyngor Sir ,05/03/2020 Yn bresennol
04/06/2020 Cyngor Sir ,04/06/2020 Yn bresennol
16/07/2020 Cyngor Sir ,16/07/2020 Disgwyliedig
13/02/2020 Pwyllgor Archwilio ,13/02/2020 Disgwyliedig
19/03/2020 Pwyllgor Archwilio ,19/03/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
25/06/2020 Pwyllgor Archwilio ,25/06/2020 Yn bresennol
30/07/2020 Pwyllgor Archwilio ,30/07/2020 Disgwyliedig
12/05/2020 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,12/05/2020 Yn bresennol
23/06/2020 Pwyllgor Trwyddedu a Rheleiddio ,23/06/2020 Yn bresennol