Yn bresennol

Presenoldeb County Councillor Brian Strong

Ystadegau mynychu County Councillor Brian Strong
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:13
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 11   85%
Cafwyd Ymddiheuriad:2   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   15%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer County Councillor Brian Strong
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
05/09/2019 Cyd-Pwyllgor Dethol ,05/09/2019 Disgwyliedig
19/09/2019 Cyngor Sir ,19/09/2019 Yn bresennol
24/10/2019 Cyngor Sir ,24/10/2019 Yn bresennol
16/01/2020 Cyngor Sir ,16/01/2020 Disgwyliedig
14/01/2020 Is-bwyllgor Trwyddedu a Rheoli ,14/01/2020 Yn bresennol
12/09/2019 Pwyllgor Archwilio ,12/09/2019 Yn bresennol
28/11/2019 Pwyllgor Archwilio ,28/11/2019 Yn bresennol
09/01/2020 Pwyllgor Archwilio ,09/01/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
13/02/2020 Pwyllgor Archwilio ,13/02/2020 Disgwyliedig
11/09/2019 Pwyllgor Ardal Sir Fynwy Canolog ,11/09/2019 Yn bresennol
15/01/2020 Pwyllgor Ardal Sir Fynwy Canolog ,15/01/2020 Yn bresennol
05/09/2019 Pwyllgor Dethol Economi a Datblygu ,05/09/2019 Disgwyliedig
10/10/2019 Pwyllgor Dethol Economi a Datblygu ,10/10/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
30/01/2020 Pwyllgor Dethol Economi a Datblygu ,30/01/2020 Yn bresennol
15/10/2019 Pwyllgor Trwyddedu a Rheleiddio ,15/10/2019 Yn bresennol
26/11/2019 Pwyllgor Trwyddedu a Rheleiddio ,26/11/2019 Yn bresennol
14/01/2020 Pwyllgor Trwyddedu a Rheleiddio ,14/01/2020 Yn bresennol