Yn bresennol

Presenoldeb County Councillor Peter Strong

Ystadegau mynychu County Councillor Peter Strong
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:13
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 13   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer County Councillor Peter Strong
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
17/05/2022, 14:00 Cyngor Sir ,17/05/2022, 14:00 Yn bresennol
19/05/2022, 14:00 Cyngor Sir ,19/05/2022, 14:00 Yn bresennol
23/06/2022, 14:00 Cyngor Sir ,23/06/2022, 14:00 Yn bresennol
21/07/2022, 14:00 Cyngor Sir ,21/07/2022, 14:00 Yn bresennol
27/09/2022, 14:00 Cyngor Sir ,27/09/2022, 14:00 Yn bresennol
05/07/2022, 14:00 Pwyllgor Cynllunio ,05/07/2022, 14:00 Yn bresennol
27/06/2022, 14:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,27/06/2022, 14:00 Yn bresennol
26/09/2022, 14:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,26/09/2022, 14:00 Yn bresennol
06/06/2022, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit ,06/06/2022, 14:00 Yn bresennol
20/06/2022, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit ,20/06/2022, 14:00 Yn bresennol
14/07/2022, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit ,14/07/2022, 14:00 Yn bresennol
08/09/2022, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit ,08/09/2022, 14:00 Yn bresennol
07/07/2022, 10:00 Pwyllgor Perfformiad a Throsolwg ,07/07/2022, 10:00 Yn bresennol