Yn bresennol

Presenoldeb County Councillor Ann Webb

Ystadegau mynychu County Councillor Ann Webb
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:17
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 15   88%
Cafwyd Ymddiheuriad:2   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   12%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer County Councillor Ann Webb
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
03/03/2022, 14:00 Cyngor Sir ,03/03/2022, 14:00 Yn bresennol
17/05/2022, 14:00 Cyngor Sir ,17/05/2022, 14:00 Yn bresennol
19/05/2022, 14:00 Cyngor Sir ,19/05/2022, 14:00 Yn bresennol
23/06/2022, 14:00 Cyngor Sir ,23/06/2022, 14:00 Yn bresennol
21/07/2022, 14:00 Cyngor Sir ,21/07/2022, 14:00 Yn bresennol
26/04/2022, 14:15 Fforwm Mynediad Lleol ,26/04/2022, 14:15 Disgwyliedig
10/03/2022, 14:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau Cryf ,10/03/2022, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
01/03/2022, 14:00 Pwyllgor Cynllunio ,01/03/2022, 14:00 Yn bresennol
05/04/2022, 14:00 Pwyllgor Cynllunio ,05/04/2022, 14:00 Yn bresennol
08/06/2022, 14:00 Pwyllgor Cynllunio ,08/06/2022, 14:00 Yn bresennol
05/07/2022, 14:00 Pwyllgor Cynllunio ,05/07/2022, 14:00 Yn bresennol
02/08/2022, 14:00 Pwyllgor Cynllunio ,02/08/2022, 14:00 Yn bresennol
07/07/2022, 10:00 Pwyllgor Perfformiad a Throsolwg ,07/07/2022, 10:00 Yn bresennol
21/03/2022, 10:00 Pwyllgor safonau ,21/03/2022, 10:00 Yn bresennol
08/03/2022, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu a Rheleiddio ,08/03/2022, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
24/05/2022, 14:00 Pwyllgor Trwyddedu a Rheleiddio ,24/05/2022, 14:00 Yn bresennol
07/03/2022, 14:00 Wye Valley AONB Joint Advisory Committee ,07/03/2022, 14:00 Yn bresennol
04/07/2022, 14:00 Wye Valley AONB Joint Advisory Committee ,04/07/2022, 14:00 Yn bresennol