Yn bresennol

Presenoldeb County Councillor Paul Jordan

Ystadegau mynychu County Councillor Paul Jordan
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:12
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 10   83%
Cafwyd Ymddiheuriad:2   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   17%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer County Councillor Paul Jordan
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
04/09/2019 Cabinet ,04/09/2019 Yn bresennol
18/09/2019 Cabinet ,18/09/2019 Yn bresennol
06/11/2019 Cabinet ,06/11/2019 Yn bresennol
20/12/2019 Cabinet ,20/12/2019 Yn bresennol
08/01/2020 Cabinet ,08/01/2020 Yn bresennol
19/02/2020 Cabinet ,19/02/2020 Yn bresennol
19/09/2019 Cyngor Sir ,19/09/2019 Yn bresennol
24/10/2019 Cyngor Sir ,24/10/2019 Yn bresennol
16/01/2020 Cyngor Sir ,16/01/2020 Yn bresennol
25/09/2019 Pwyllgor Ardal Gogledd Sir Fynwy ,25/09/2019 Yn bresennol
20/11/2019 Pwyllgor Ardal Gogledd Sir Fynwy ,20/11/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
22/01/2020 Pwyllgor Ardal Gogledd Sir Fynwy ,22/01/2020 Cafwyd Ymddiheuriad