Yn bresennol

Presenoldeb County Councillor Giles Howard

Ystadegau mynychu County Councillor Giles Howard
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:12
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 9   75%
Cafwyd Ymddiheuriad:3   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   25%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer County Councillor Giles Howard
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
05/09/2019 Cyd-Pwyllgor Dethol ,05/09/2019 Disgwyliedig
19/09/2019 Cyngor Sir ,19/09/2019 Yn bresennol
24/10/2019 Cyngor Sir ,24/10/2019 Yn bresennol
16/01/2020 Cyngor Sir ,16/01/2020 Yn bresennol
25/09/2019 Pwyllgor Ardal Gogledd Sir Fynwy ,25/09/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
20/11/2019 Pwyllgor Ardal Gogledd Sir Fynwy ,20/11/2019 Yn bresennol
22/01/2020 Pwyllgor Ardal Gogledd Sir Fynwy ,22/01/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
03/09/2019 Pwyllgor Cynllunio ,03/09/2019 Yn bresennol
01/10/2019 Pwyllgor Cynllunio ,01/10/2019 Yn bresennol
05/11/2019 Pwyllgor Cynllunio ,05/11/2019 Yn bresennol
03/12/2019 Pwyllgor Cynllunio ,03/12/2019 Yn bresennol
04/02/2020 Pwyllgor Cynllunio ,04/02/2020 Yn bresennol
09/09/2019 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,09/09/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
10/02/2020 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,10/02/2020 Disgwyliedig