Yn bresennol

Presenoldeb County Councillor Jim Higginson

Ystadegau mynychu County Councillor Jim Higginson
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:15
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 15   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer County Councillor Jim Higginson
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
11/03/2021 Cyngor Sir ,11/03/2021 Yn bresennol
13/05/2021 Cyngor Sir ,13/05/2021 Yn bresennol
24/06/2021 Cyngor Sir ,24/06/2021 Yn bresennol
22/07/2021 Cyngor Sir ,22/07/2021 Yn bresennol
08/03/2021 Is-bwyllgor Trwyddedu a Rheoli ,08/03/2021 Yn bresennol
24/05/2021 Is-bwyllgor Trwyddedu a Rheoli ,24/05/2021 Yn bresennol
02/03/2021 Pwyllgor Cynllunio ,02/03/2021 Yn bresennol
13/04/2021 Pwyllgor Cynllunio ,13/04/2021 Yn bresennol
01/06/2021 Pwyllgor Cynllunio ,01/06/2021 Yn bresennol
06/07/2021 Pwyllgor Cynllunio ,06/07/2021 Yn bresennol
25/02/2021 Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit ,25/02/2021 Yn bresennol
25/03/2021 Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit ,25/03/2021 Yn bresennol
01/07/2021 Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit ,01/07/2021 Yn bresennol
23/02/2021 Pwyllgor Trwyddedu a Rheleiddio ,23/02/2021 Yn bresennol
18/05/2021 Pwyllgor Trwyddedu a Rheleiddio ,18/05/2021 Yn bresennol