Yn bresennol

Presenoldeb County Councillor Christopher Edwards

Ystadegau mynychu County Councillor Christopher Edwards
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:10
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 9   90%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   10%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer County Councillor Christopher Edwards
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
03/03/2022, 14:00 Cyngor Sir ,03/03/2022, 14:00 Yn bresennol
17/05/2022, 14:00 Cyngor Sir ,17/05/2022, 14:00 Yn bresennol
19/05/2022, 14:00 Cyngor Sir ,19/05/2022, 14:00 Yn bresennol
23/06/2022, 14:00 Cyngor Sir ,23/06/2022, 14:00 Yn bresennol
21/07/2022, 14:00 Cyngor Sir ,21/07/2022, 14:00 Yn bresennol
10/03/2022, 14:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau Cryf ,10/03/2022, 14:00 Yn bresennol
03/03/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc ,03/03/2022, 10:00 Yn bresennol
20/07/2022, 10:00 Pwyllgor Craffu Pobl ,20/07/2022, 10:00 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
24/05/2022, 14:00 Pwyllgor Trwyddedu a Rheleiddio ,24/05/2022, 14:00 Yn bresennol
07/03/2022, 14:00 Wye Valley AONB Joint Advisory Committee ,07/03/2022, 14:00 Yn bresennol