Yn bresennol

Presenoldeb County Councillor David Evans

Ystadegau mynychu County Councillor David Evans
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:18
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 13   72%
Cafwyd Ymddiheuriad:5   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):5   28%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer County Councillor David Evans
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
02/11/2020 Cyd-Pwyllgor Dethol ,02/11/2020 Disgwyliedig
10/12/2020 Cyd-Pwyllgor Dethol ,10/12/2020 Yn bresennol
03/12/2020 Cyngor Sir ,03/12/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
14/01/2021 Cyngor Sir ,14/01/2021 Cafwyd Ymddiheuriad
11/03/2021 Cyngor Sir ,11/03/2021 Yn bresennol
03/11/2020 Pwyllgor Cynllunio ,03/11/2020 Yn bresennol
01/12/2020 Pwyllgor Cynllunio ,01/12/2020 Yn bresennol
05/01/2021 Pwyllgor Cynllunio ,05/01/2021 Cafwyd Ymddiheuriad
02/02/2021 Pwyllgor Cynllunio ,02/02/2021 Cafwyd Ymddiheuriad
02/03/2021 Pwyllgor Cynllunio ,02/03/2021 Yn bresennol
13/04/2021 Pwyllgor Cynllunio ,13/04/2021 Yn bresennol
19/11/2020 Pwyllgor Dethol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ,19/11/2020 Yn bresennol
21/01/2021 Pwyllgor Dethol Economi a Datblygu ,21/01/2021 Disgwyliedig
25/02/2021 Pwyllgor Dethol Economi a Datblygu ,25/02/2021 Yn bresennol
30/11/2020 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,30/11/2020 Yn bresennol
18/01/2021 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,18/01/2021 Cafwyd Ymddiheuriad
15/03/2021 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,15/03/2021 Yn bresennol
22/03/2021 Pwyllgor safonau ,22/03/2021 Disgwyliedig
17/12/2020 Pwyllgor Trwyddedu a Rheleiddio ,17/12/2020 Yn bresennol
12/01/2021 Pwyllgor Trwyddedu a Rheleiddio ,12/01/2021 Yn bresennol
23/02/2021 Pwyllgor Trwyddedu a Rheleiddio ,23/02/2021 Yn bresennol
26/01/2021 Seminarau Aelodau ,26/01/2021 Disgwyliedig