Yn bresennol

Presenoldeb County Councillor Tony Easson

Ystadegau mynychu County Councillor Tony Easson
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:17
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 16   94%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   6%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer County Councillor Tony Easson
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
03/03/2022, 14:00 Cyngor Sir ,03/03/2022, 14:00 Yn bresennol
17/05/2022, 14:00 Cyngor Sir ,17/05/2022, 14:00 Yn bresennol
19/05/2022, 14:00 Cyngor Sir ,19/05/2022, 14:00 Yn bresennol
23/06/2022, 14:00 Cyngor Sir ,23/06/2022, 14:00 Yn bresennol
21/07/2022, 14:00 Cyngor Sir ,21/07/2022, 14:00 Yn bresennol
10/03/2022, 14:00 Pwyllgor Craffu Cymunedau Cryf ,10/03/2022, 14:00 Yn bresennol
01/03/2022, 14:00 Pwyllgor Cynllunio ,01/03/2022, 14:00 Yn bresennol
05/04/2022, 14:00 Pwyllgor Cynllunio ,05/04/2022, 14:00 Yn bresennol
08/06/2022, 14:00 Pwyllgor Cynllunio ,08/06/2022, 14:00 Yn bresennol
05/07/2022, 14:00 Pwyllgor Cynllunio ,05/07/2022, 14:00 Yn bresennol
02/08/2022, 14:00 Pwyllgor Cynllunio ,02/08/2022, 14:00 Yn bresennol
28/02/2022, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit ,28/02/2022, 14:00 Yn bresennol
06/06/2022, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit ,06/06/2022, 14:00 Yn bresennol
20/06/2022, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit ,20/06/2022, 14:00 Yn bresennol
14/07/2022, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit ,14/07/2022, 14:00 Yn bresennol
08/03/2022, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu a Rheleiddio ,08/03/2022, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
24/05/2022, 14:00 Pwyllgor Trwyddedu a Rheleiddio ,24/05/2022, 14:00 Yn bresennol