Yn bresennol

Presenoldeb County Councillor David Dovey

Ystadegau mynychu County Councillor David Dovey
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:17
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 15   88%
Cafwyd Ymddiheuriad:2   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   12%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer County Councillor David Dovey
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
21/07/2020 Cyd-Pwyllgor Dethol ,21/07/2020 Yn bresennol
27/10/2020 Cyd-Pwyllgor Dethol ,27/10/2020 Disgwyliedig
02/11/2020 Cyd-Pwyllgor Dethol ,02/11/2020 Disgwyliedig
04/06/2020 Cyngor Sir ,04/06/2020 Yn bresennol
16/07/2020 Cyngor Sir ,16/07/2020 Yn bresennol
10/09/2020 Cyngor Sir ,10/09/2020 Yn bresennol
22/10/2020 Cyngor Sir ,22/10/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
23/09/2020 Grŵp Trafnidiaeth Strategol ,23/09/2020 Yn bresennol
25/11/2020 Grŵp Trafnidiaeth Strategol ,25/11/2020 Yn bresennol
17/09/2020 Pwyllgor Craffu Cymunedau Cryf ,17/09/2020 Disgwyliedig
28/09/2020 Pwyllgor Craffu Cymunedau Cryf ,28/09/2020 Yn bresennol
12/11/2020 Pwyllgor Craffu Cymunedau Cryf ,12/11/2020 Disgwyliedig
07/07/2020 Pwyllgor Cynllunio ,07/07/2020 Yn bresennol
04/08/2020 Pwyllgor Cynllunio ,04/08/2020 Yn bresennol
01/09/2020 Pwyllgor Cynllunio ,01/09/2020 Yn bresennol
06/10/2020 Pwyllgor Cynllunio ,06/10/2020 Yn bresennol
03/11/2020 Pwyllgor Cynllunio ,03/11/2020 Yn bresennol
24/09/2020 Pwyllgor Dethol Economi a Datblygu ,24/09/2020 Yn bresennol
19/10/2020 Pwyllgor Dethol Economi a Datblygu ,19/10/2020 Yn bresennol
07/09/2020 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,07/09/2020 Disgwyliedig
18/06/2020 Seminarau Aelodau ,18/06/2020 Yn bresennol
02/11/2020 Wye Valley AONB Joint Advisory Committee ,02/11/2020 Cafwyd Ymddiheuriad