Yn bresennol

Presenoldeb County Councillor David Dovey

Ystadegau mynychu County Councillor David Dovey
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:15
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 10   67%
Cafwyd Ymddiheuriad:5   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):5   33%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer County Councillor David Dovey
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
27/10/2020 Cyd-Pwyllgor Dethol ,27/10/2020 Disgwyliedig
02/11/2020 Cyd-Pwyllgor Dethol ,02/11/2020 Disgwyliedig
10/12/2020 Cyd-Pwyllgor Dethol ,10/12/2020 Yn bresennol
22/10/2020 Cyngor Sir ,22/10/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
03/12/2020 Cyngor Sir ,03/12/2020 Yn bresennol
14/01/2021 Cyngor Sir ,14/01/2021 Cafwyd Ymddiheuriad
23/09/2020 Grŵp Trafnidiaeth Strategol ,23/09/2020 Yn bresennol
25/11/2020 Grŵp Trafnidiaeth Strategol ,25/11/2020 Yn bresennol
17/09/2020 Pwyllgor Craffu Cymunedau Cryf ,17/09/2020 Disgwyliedig
28/09/2020 Pwyllgor Craffu Cymunedau Cryf ,28/09/2020 Yn bresennol
12/11/2020 Pwyllgor Craffu Cymunedau Cryf ,12/11/2020 Disgwyliedig
12/01/2021 Pwyllgor Craffu Cymunedau Cryf ,12/01/2021 Disgwyliedig
06/10/2020 Pwyllgor Cynllunio ,06/10/2020 Yn bresennol
03/11/2020 Pwyllgor Cynllunio ,03/11/2020 Yn bresennol
01/12/2020 Pwyllgor Cynllunio ,01/12/2020 Yn bresennol
05/01/2021 Pwyllgor Cynllunio ,05/01/2021 Cafwyd Ymddiheuriad
24/09/2020 Pwyllgor Dethol Economi a Datblygu ,24/09/2020 Yn bresennol
19/10/2020 Pwyllgor Dethol Economi a Datblygu ,19/10/2020 Yn bresennol
21/01/2021 Pwyllgor Dethol Economi a Datblygu ,21/01/2021 Cafwyd Ymddiheuriad
30/11/2020 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,30/11/2020 Disgwyliedig
26/01/2021 Seminarau Aelodau ,26/01/2021 Disgwyliedig
02/11/2020 Wye Valley AONB Joint Advisory Committee ,02/11/2020 Cafwyd Ymddiheuriad