Yn bresennol

Presenoldeb County Councillor David Dovey

Ystadegau mynychu County Councillor David Dovey
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:20
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 19   95%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   5%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer County Councillor David Dovey
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
24/10/2019 Cyngor Sir ,24/10/2019 Yn bresennol
16/01/2020 Cyngor Sir ,16/01/2020 Yn bresennol
05/03/2020 Cyngor Sir ,05/03/2020 Yn bresennol
05/02/2020 Grŵp tranport Strategol ,05/02/2020 Yn bresennol
16/10/2019 Pwyllgor Ardal Gwy Isaf ,16/10/2019 Yn bresennol
22/01/2020 Pwyllgor Ardal Gwy Isaf ,22/01/2020 Yn bresennol
15/10/2019 Pwyllgor Craffu Cymunedau Cryf ,15/10/2019 Yn bresennol
07/11/2019 Pwyllgor Craffu Cymunedau Cryf ,07/11/2019 Yn bresennol
23/01/2020 Pwyllgor Craffu Cymunedau Cryf ,23/01/2020 Yn bresennol
24/02/2020 Pwyllgor Craffu Cymunedau Cryf ,24/02/2020 Yn bresennol
12/03/2020 Pwyllgor Craffu Cymunedau Cryf ,12/03/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
05/11/2019 Pwyllgor Cynllunio ,05/11/2019 Yn bresennol
03/12/2019 Pwyllgor Cynllunio ,03/12/2019 Yn bresennol
04/02/2020 Pwyllgor Cynllunio ,04/02/2020 Yn bresennol
03/03/2020 Pwyllgor Cynllunio ,03/03/2020 Yn bresennol
10/10/2019 Pwyllgor Dethol Economi a Datblygu ,10/10/2019 Yn bresennol
30/01/2020 Pwyllgor Dethol Economi a Datblygu ,30/01/2020 Yn bresennol
10/02/2020 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,10/02/2020 Yn bresennol
04/11/2019 Wye Valley AONB Joint Advisory Committee ,04/11/2019 Yn bresennol
02/03/2020 Wye Valley AONB Joint Advisory Committee ,02/03/2020 Yn bresennol