Yn bresennol

Presenoldeb County Councillor David Dovey

Ystadegau mynychu County Councillor David Dovey
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:15
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 14   93%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   7%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer County Councillor David Dovey
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
05/03/2020 Cyngor Sir ,05/03/2020 Yn bresennol
04/06/2020 Cyngor Sir ,04/06/2020 Yn bresennol
05/02/2020 Grŵp tranport Strategol ,05/02/2020 Yn bresennol
22/01/2020 Pwyllgor Ardal Gwy Isaf ,22/01/2020 Yn bresennol
23/01/2020 Pwyllgor Craffu Cymunedau Cryf ,23/01/2020 Yn bresennol
24/02/2020 Pwyllgor Craffu Cymunedau Cryf ,24/02/2020 Yn bresennol
12/03/2020 Pwyllgor Craffu Cymunedau Cryf ,12/03/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
04/02/2020 Pwyllgor Cynllunio ,04/02/2020 Yn bresennol
03/03/2020 Pwyllgor Cynllunio ,03/03/2020 Yn bresennol
07/07/2020 Pwyllgor Cynllunio ,07/07/2020 Yn bresennol
30/01/2020 Pwyllgor Dethol Economi a Datblygu ,30/01/2020 Yn bresennol
10/02/2020 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,10/02/2020 Yn bresennol
12/05/2020 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,12/05/2020 Disgwyliedig
21/05/2020 Seminarau Aelodau ,21/05/2020 Yn bresennol
18/06/2020 Seminarau Aelodau ,18/06/2020 Yn bresennol
02/03/2020 Wye Valley AONB Joint Advisory Committee ,02/03/2020 Yn bresennol