Yn bresennol

Presenoldeb County Councillor Peter Clarke

Ystadegau mynychu County Councillor Peter Clarke
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:11
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 6   55%
Cafwyd Ymddiheuriad:5   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):5   45%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer County Councillor Peter Clarke
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
05/03/2020 Cyngor Sir ,05/03/2020 Yn bresennol
04/06/2020 Cyngor Sir ,04/06/2020 Disgwyliedig
13/02/2020 Pwyllgor Archwilio ,13/02/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
19/03/2020 Pwyllgor Archwilio ,19/03/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
25/06/2020 Pwyllgor Archwilio ,25/06/2020 Disgwyliedig
23/01/2020 Pwyllgor Craffu Cymunedau Cryf ,23/01/2020 Yn bresennol
24/02/2020 Pwyllgor Craffu Cymunedau Cryf ,24/02/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
12/03/2020 Pwyllgor Craffu Cymunedau Cryf ,12/03/2020 Yn bresennol
04/02/2020 Pwyllgor Cynllunio ,04/02/2020 Yn bresennol
03/03/2020 Pwyllgor Cynllunio ,03/03/2020 Yn bresennol
07/07/2020 Pwyllgor Cynllunio ,07/07/2020 Yn bresennol
30/01/2020 Pwyllgor Dethol Economi a Datblygu ,30/01/2020 Disgwyliedig
10/02/2020 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,10/02/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
12/05/2020 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,12/05/2020 Disgwyliedig
16/03/2020 Pwyllgor safonau ,16/03/2020 Cafwyd Ymddiheuriad