Yn bresennol

Presenoldeb County Councillor Bob Greenland

Ystadegau mynychu County Councillor Bob Greenland
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:15
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 12   80%
Cafwyd Ymddiheuriad:3   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   20%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer County Councillor Bob Greenland
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
19/02/2020 Cabinet ,19/02/2020 Yn bresennol
04/03/2020 Cabinet ,04/03/2020 Yn bresennol
06/05/2020 Cabinet ,06/05/2020 Yn bresennol
27/05/2020 Cabinet ,27/05/2020 Yn bresennol
17/06/2020 Cabinet ,17/06/2020 Yn bresennol
01/07/2020 Cabinet ,01/07/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
05/03/2020 Cyngor Sir ,05/03/2020 Yn bresennol
04/06/2020 Cyngor Sir ,04/06/2020 Yn bresennol
05/02/2020 Investment Committee ,05/02/2020 Yn bresennol
18/03/2020 Investment Committee ,18/03/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
24/04/2020 Investment Committee ,24/04/2020 Yn bresennol
22/01/2020 Pwyllgor Ardal Gwy Isaf ,22/01/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
21/05/2020 Seminarau Aelodau ,21/05/2020 Yn bresennol
02/06/2020 Seminarau Aelodau ,02/06/2020 Yn bresennol
18/06/2020 Seminarau Aelodau ,18/06/2020 Yn bresennol