Yn bresennol

Presenoldeb County Councillor Bryan Jones

Ystadegau mynychu County Councillor Bryan Jones
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:4
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 3   75%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   25%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer County Councillor Bryan Jones
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
24/10/2019 Cyngor Sir ,24/10/2019 Yn bresennol
16/01/2020 Cyngor Sir ,16/01/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
05/03/2020 Cyngor Sir ,05/03/2020 Yn bresennol
28/11/2019 Pwyllgor Archwilio ,28/11/2019 Disgwyliedig
09/01/2020 Pwyllgor Archwilio ,09/01/2020 Disgwyliedig
13/02/2020 Pwyllgor Archwilio ,13/02/2020 Disgwyliedig
19/03/2020 Pwyllgor Archwilio ,19/03/2020 Disgwyliedig
20/11/2019 Pwyllgor Ardal Gogledd Sir Fynwy ,20/11/2019 Disgwyliedig
22/01/2020 Pwyllgor Ardal Gogledd Sir Fynwy ,22/01/2020 Disgwyliedig
15/10/2019 Pwyllgor Trwyddedu a Rheleiddio ,15/10/2019 Disgwyliedig
26/11/2019 Pwyllgor Trwyddedu a Rheleiddio ,26/11/2019 Disgwyliedig
14/01/2020 Pwyllgor Trwyddedu a Rheleiddio ,14/01/2020 Disgwyliedig
27/01/2020 Ymddiriedolaeth Gwaddol Ysgol Fferm Sir Fynwy ,27/01/2020 Yn bresennol