Yn bresennol

Presenoldeb County Councillor Phil Murphy

Ystadegau mynychu County Councillor Phil Murphy
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:25
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 22   88%
Cafwyd Ymddiheuriad:3   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   12%
Yn bresennol:1

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer County Councillor Phil Murphy
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
04/09/2019 Cabinet ,04/09/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
18/09/2019 Cabinet ,18/09/2019 Yn bresennol
06/11/2019 Cabinet ,06/11/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
20/12/2019 Cabinet ,20/12/2019 Yn bresennol
08/01/2020 Cabinet ,08/01/2020 Yn bresennol
19/02/2020 Cabinet ,19/02/2020 Yn bresennol
19/09/2019 Cyngor Sir ,19/09/2019 Yn bresennol
24/10/2019 Cyngor Sir ,24/10/2019 Yn bresennol
16/01/2020 Cyngor Sir ,16/01/2020 Yn bresennol
05/02/2020 Investment Committee ,05/02/2020 Yn bresennol
12/09/2019 Pwyllgor Archwilio ,12/09/2019 Yn bresennol
28/11/2019 Pwyllgor Archwilio ,28/11/2019 Yn bresennol
09/01/2020 Pwyllgor Archwilio ,09/01/2020 Yn bresennol
13/02/2020 Pwyllgor Archwilio ,13/02/2020 Yn bresennol
22/01/2020 Pwyllgor Ardal Gogledd Sir Fynwy ,22/01/2020 Yn bresennol
16/10/2019 Pwyllgor Ardal Gwy Isaf ,16/10/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
22/01/2020 Pwyllgor Ardal Gwy Isaf ,22/01/2020 Yn bresennol
10/09/2019 Pwyllgor Craffu Cymunedau Cryf ,10/09/2019 Yn bresennol
21/01/2020 Pwyllgor Craffu Oedolion ,21/01/2020 Yn bresennol
01/10/2019 Pwyllgor Cynllunio ,01/10/2019 Yn bresennol
05/11/2019 Pwyllgor Cynllunio ,05/11/2019 Yn bresennol
03/12/2019 Pwyllgor Cynllunio ,03/12/2019 Yn bresennol
04/02/2020 Pwyllgor Cynllunio ,04/02/2020 Yn bresennol
30/01/2020 Pwyllgor Dethol Economi a Datblygu ,30/01/2020 Yn bresennol
07/10/2019 Ymddiriedolaeth Gwaddol Ysgol Fferm Sir Fynwy ,07/10/2019 Yn bresennol
27/01/2020 Ymddiriedolaeth Gwaddol Ysgol Fferm Sir Fynwy ,27/01/2020 Yn bresennol