Yn bresennol

Presenoldeb County Councillor Phil Murphy

Ystadegau mynychu County Councillor Phil Murphy
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:22
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 22   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%
Gwahoddiadau a gafwyd:1
Gwahoddiadau wedi'u derbyn:0   0% o wahoddiadau

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer County Councillor Phil Murphy
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
04/10/2023, 17:00 Cabinet ,04/10/2023, 17:00 Yn bresennol
15/11/2023, 17:00 Cabinet ,15/11/2023, 17:00 Yn bresennol
22/06/2023, 14:00 Cyngor Sir ,22/06/2023, 14:00 Yn bresennol
20/07/2023, 14:00 Cyngor Sir ,20/07/2023, 14:00 Yn bresennol
31/08/2023, 14:00 Cyngor Sir ,31/08/2023, 14:00 Yn bresennol
14/09/2023, 14:00 Cyngor Sir ,14/09/2023, 14:00 Disgwyliedig
21/09/2023, 14:00 Cyngor Sir ,21/09/2023, 14:00 Yn bresennol
26/10/2023, 14:00 Cyngor Sir ,26/10/2023, 14:00 Yn bresennol
07/12/2023, 14:00 Cyngor Sir ,07/12/2023, 14:00 Disgwyliedig
28/11/2023, 16:00 Pwyllgor Buddsoddi ,28/11/2023, 16:00 Yn bresennol
23/10/2023, 16:00 Pwyllgor Craffu Lle ,23/10/2023, 16:00 Yn bresennol
04/07/2023, 14:00 Pwyllgor Cynllunio ,04/07/2023, 14:00 Yn bresennol
01/08/2023, 14:00 Pwyllgor Cynllunio ,01/08/2023, 14:00 Yn bresennol
12/09/2023, 14:00 Pwyllgor Cynllunio ,12/09/2023, 14:00 Yn bresennol
03/10/2023, 14:00 Pwyllgor Cynllunio ,03/10/2023, 14:00 Yn bresennol
07/11/2023, 14:00 Pwyllgor Cynllunio ,07/11/2023, 14:00 Yn bresennol
05/12/2023, 14:00 Pwyllgor Cynllunio ,05/12/2023, 14:00 Disgwyliedig
29/06/2023, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit ,29/06/2023, 14:00 Yn bresennol
06/07/2023, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit ,06/07/2023, 14:00 Disgwyliedig
27/07/2023, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit ,27/07/2023, 14:00 Yn bresennol
20/09/2023, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit ,20/09/2023, 14:00 Yn bresennol
19/10/2023, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit ,19/10/2023, 14:00 Yn bresennol
04/12/2023, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Awdit ,04/12/2023, 14:00 Yn bresennol
21/06/2023, 10:00 Pwyllgor Perfformiad a Throsolwg ,21/06/2023, 10:00 Yn bresennol
12/09/2023, 10:00 Seminarau Aelodau ,12/09/2023, 10:00 Disgwyliedig
13/09/2023, 10:00 Seminarau Aelodau ,13/09/2023, 10:00 Disgwyliedig
14/09/2023, 17:00 Seminarau Aelodau ,14/09/2023, 17:00 Disgwyliedig
19/09/2023, 09:30 Seminarau Aelodau ,19/09/2023, 09:30 Disgwyliedig
25/09/2023, 17:00 Seminarau Aelodau ,25/09/2023, 17:00 Disgwyliedig
10/10/2023, 14:30 Seminarau Aelodau ,10/10/2023, 14:30 Gwahoddwyd
10/10/2023, 17:00 Seminarau Aelodau ,10/10/2023, 17:00 Disgwyliedig
25/10/2023, 17:30 Seminarau Aelodau ,25/10/2023, 17:30 Disgwyliedig
13/11/2023, 10:00 Seminarau Aelodau ,13/11/2023, 10:00 Disgwyliedig
27/11/2023, 10:00 Seminarau Aelodau ,27/11/2023, 10:00 Disgwyliedig
17/07/2023, 11:00 Ymddiriedolaeth Gwaddol Ysgol Fferm Sir Fynwy ,17/07/2023, 11:00 Yn bresennol
16/10/2023, 11:00 Ymddiriedolaeth Gwaddol Ysgol Fferm Sir Fynwy ,16/10/2023, 11:00 Yn bresennol