Agenda item

CYNIGION CYLLIDEB REFENIW A CHYFALAF DRAFFT 2023/24

Adran/Wardiau a Effeithir: Pob Un

 

Diben:Amlinellu cynigion drafft cyllidebau refeniw a chyfalaf ar gyfer blwyddyn ariannol 2023/24.

 

Yn dechrau cyfnod o ymgynghoriad ar y cynigion cyllideb drafft am bedair wythnos gan orffen ar 16eg Chwefror  2023.

 

Awdur:Peter Davies, Dirprwy Brif Weithredwr (Swyddog A151)

Jonathan Davies, Pennaeth Cyllid (Dirprwy Swyddog A151)

 

Manylion Cyswllt:peterdavies@monmouthshire.gov.uk; jonathandavies2@monmouthshire.gov.uk

 

 

 

Dogfennau ategol: