Agenda item

Hunanasesiad 2021-2022 Cyngor Sir Fynwy – Craffu ar berfformiad y Cyngor yn ystod 2021-2022 o gymharu â’r nodau a amlinellir yng Nghynllun Corfforaethol 2017-2022, gan gytuno ar unrhyw feysydd ar gyfer craffu pellach..