Agenda item

Adroddiad Blynyddol Cynllun Llesiant Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Diben: Rhoi cyfle i’r Pwyllgor Dethol i graffu ar ddrafft Adroddiad Blynyddol y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus sy’n disgrifio’r cynnydd a wnaed at gyflawni amcanion llesiant y bwrdd yn ystod  2020-21.

 

Awduron: Richard Jones, Sharran Lloyd

 

Dogfennau ategol: