Agenda item

Cydweithredu Rhanbarthol: Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent

Diben: Rhoi diweddariad i’r Pwyllgor Dethol ar y cynigion a gafodd eu datblygu i symud i Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent-gyfan a diweddariad ar y broses ar gyfer datblygu’r Asesiad Llesiant a’r Cynllun Llesiant nesaf.

 

Awduron: Richard Jones, Sharran Lloyd

 

Dogfennau ategol: