Agenda item

Trais yn erbyn Menywod, Trais Rhywiol a Cham-drin Domestig.

Y Tîm Trais yn erbyn Menywod, Trais Rhywiol a Cham-drin Domestig rhanbarthol i gyflwyno'r modd y maent yn cyflawni'r cyfrifoldebau deddfwriaethol ar ran y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ac i adrodd ar eu cynnydd o ran cyflawni'r strategaeth Trais yn erbyn Menywod, Trais Rhywiol a Cham-drin Domestig rhanbarthol.

 

Dogfennau ategol: