Agenda and decisions

Penderfyniadiau Aelod Cabinet Unigol - Dydd Mercher, 25ain Ionawr, 2023 5.00 pm

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

DEDDF LLYWODRAETH LEOL (CYMRU) 1994
RHEOLIADAU (PRAESEPTAU) (CYMRU) YR AWDURDODAU LLEOL 1995 - Cadarnhau'r Rhestr Daliadau
pdf icon PDF 214 KB

CABINET MEMBER:             County Councillor R Garrick

 

AUTHOR: Jonathan Davies – Head of Finance (Deputy Section 151 Officer) 

email:jonathandavies2@monmouthshire.gov.uk 

phone: (01633) 644114 

 

Penderfyniad:

Mae’r rhestr ganlynol o daliadau wedi ei gadarnhau:

 

Mae’r praesept Awdurdod yr Heddlu yn cael ei dalu o Gronfa’r Gyngor drwy gyfrwng 12 rhandaliad misol cydradd ar y trydydd dydd Mawrth ym mhob un mis. 

 

Mae’r praeseptau Cynghorau Cymuned yn cael eu talu mewn tri rhandaliad cydradd ar y diwrnod gwaith olaf yn Ebrill, Awst a Rhagfyr ym mhob blwyddyn.

2.

TERFYNAU CYFLYMDER ARAFETEHDIG 20, 30 A 40 MYA CYNGOR SIR FYNWY- DIWYGIO GORCHYMYN RHIF. 7 2022 pdf icon PDF 3 MB

CABINET MEMBER:             County Councillor C Maby

 

AUTHORS:

Mark Hand, Head of Placemaking, Highways and Flooding

Graham Kinsella, Traffic and Road Safety Manager

Gareth Freeman, Assistant Engineer (Traffic)

CONTACT DETAILS:

E-mail: markhand@monmouthshire.gov.uk

E-mail: garethfreeman@monmouthshire.gov.uk

 

Penderfyniad:

Caiff ei argymell na ddylid cynnal ymchwiliad cyhoeddus a dylid mynd at i gymeradwyo a gweithredu’r Gorchmynion arfaethedig:

 

           Cyflwyno terfyn cyflymder 20mya ar Hen Heol Dixton, Trefynwy.

 

           Cyflwyno terfyn cyflymder 40mya  ar y B4245 rhwng Gwndy a  throeon Llanfihangel Rogiet.

 

           Cyflwyno terfyn cyflymder 30mya yn Llanbadog.

 

           Cyflwyno terfyn cyflymder 20mya a 30mya ym Mhentrefi Dyffryn Gwy (Broadstone, Catbrook, Llandogo, Llanishen, Penallt, Parkhouse, Sain Arfan a’r Narth).

 

           Cyflwyno terfyn cyflymder 20mya ym Mrynbuga.

 

           Cyflwyno terfyn cyflymder 20mya yn Dingestow.

 

           Cyflwyno terfyn cyflymder 20mya yn Llanfihangel Troddi  a Thir Comin  Mitchel Troy.

 

           Newid yr arbrawf terfyn cyflymder  20mya yn Rhaglan a Thyndyrn yn derfyn cyflymder parhaol.