Agenda

Lleoliad: The Council Chamber, County Hall, Rhadyr. Usk. NP15 1GA

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Adolygiad o Ffioedd Trwyddedau Blynyddol ar gyfer Blwyddyn Ariannol 2020/2021. pdf icon PDF 68 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cadarnhau a llofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol. pdf icon PDF 60 KB

5.

Cadarnhau dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf