Agenda and decisions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

ARDRETHI ANNOMESTIG: RHYDDHAD ARDRETHI STRYD FAWR A MANWERTHU 2020/21 pdf icon PDF 95 KB

CABINET MEMBER: County Councillor P Murphy

 

AUTHOR:

Richard Davies – Shared Revenues Service

Ruth Donovan – Assistant Head of Finance Revenues, Systems & Exchequer

 

CONTACT DETAILS:

Tel:     01495 742358

E-mail:            richarddavies@monmouthshire.gov.uk

 

Tel:     01633 644592

E-mail:            ruthdonovan@monmouthshire.gov.uk

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cytunodd y Cabinet i:-

 

Weithredu Cynllun Rhyddhad Ardrethi Stryd Fawr a Manwerthu ar gyfer 2020/21, yn unol â’r canllawiau a nodwyd gan Lywodraeth Cymru yn Atodiad Un.

 

Derbyn y dyfarniad cyllid gan Lywodraeth Cymru a’r amodau yn gysylltiedig gyda’r cyllid.

 

Gweithredu’r rhyddhad hwn yn uniongyrchol i gyfrifon trethdalwyr cymwys, yn amodol ar derfynau Cymorth Gwladol.

 

Dirprwyo penderfyniadau am unrhyw apeliadau i’r Prif Swyddog ac Aelod Cabinet dros Adnoddau