Agenda and decisions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

DEDDF LLYWODRAETH LEOL (CYMRU) 1994 RHEOLIADAU AWDURDODAU LLEOL (PRAESEPTAU) (CYMRU) 1995 pdf icon PDF 67 KB

CABINET MEMBER: County Councillor P Murphy

 

AUTHOR: Jonathan S Davies – Finance Manager, Central Finance

 

CONTACT DETAILS:

 

Tel: (01633) 644114

E-mail: jonathansdavies@monmouthshire.gov.uk

 

Penderfyniad:

DEDDF LLYWODRAETH LEOL (CYMRU) 1994 RHEOLIADAU AWDURDODAU LLEOL (PRAESEPTAU) (CYMRU) 1995

Cadarnhawyd y rhestr ddilynol o daliadau:

 

(i)         Caiff praesept Awdurdod yr Heddlu ei dalu o Gronfa’r Cyngor mewn deuddeg rhandaliad cyfartal ar drydydd dydd Mawrth pob mis

                     

(ii)        Caiff praeseptiau’r Cynghorau Cymuned eu talu drwy dri rhandaliad cyfartgal ar y diwrnod gwaith olaf yn Ebrill, Awst a Rhagfyr.