Agenda

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd

4.

Strategaeth Gaffael sy'n Gymdeithasol Gyfrifol: pdf icon PDF 1 MB

I gynnal gwaith craffu cyn penderfynu ar y Strategaeth.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adroddiad Perfformiad Blynyddol Cynllunio: pdf icon PDF 442 KB

I graffu ar yr adroddiad perfformiad blynyddol cyn ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adroddiad Monitro Cyllideb Mis 6

Craffu ar safle cyllidebol y Cyngor (refeniw a chyfalaf).

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Blaenraglen Waith y Pwyllgor Craffu Perfformiad a Throsolwg pdf icon PDF 418 KB

8.

Cynllun Gwaith y Cabinet a'r Cyngor pdf icon PDF 459 KB

9.

I gadarnhau cofnodion cyfarfodydd blaenorol: pdf icon PDF 389 KB

·         7fed Gorffennaf 2022

11eg Hydref 2022 - Pwyllgor Craffu ar y Cyd (y Pwyllgor Craffu Perfformiad a Throsolwg a’r Pwyllgor Craffu Pobl)

Dogfennau ychwanegol:

10.

Cyfarfod nesaf: 15 Rhagfyr 2022