Agenda

Lleoliad: Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA. View directions

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ethol Cadeirydd

2.

Croeso gan y Cadeirydd

3.

Penodi Is-gadeirydd.

4.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb.

5.

Datganiadau o Fuddiant

6.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd.

7.

Adroddiad Monitro Blynyddol yr Iaith Gymraeg 2021-22 – Craffu ar berfformiad y Cyngor wrth gydymffurfio gyda Safonau’r Gymraeg. pdf icon PDF 421 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Alldro Cyfalaf Refeniw 2021-22 Adroddiad Monitro’r Gyllideb – Craffu ar y drafft adroddiad a dynodi unrhyw feysydd ar gyfer craffu yn y dyfodol. pdf icon PDF 365 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Hunanasesiad 2021-2022 Cyngor Sir Fynwy – Craffu ar berfformiad y Cyngor yn ystod 2021-2022 o gymharu â’r nodau a amlinellir yng Nghynllun Corfforaethol 2017-2022, gan gytuno ar unrhyw feysydd ar gyfer craffu pellach.. pdf icon PDF 536 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Blaenraglen Gwaith – Ystyried yr Adroddiad Blaenraglen Gwaith a dynodi meysydd i’w craffu ymhellach, ac wrth wneud hynny, gytuno ar ddrafft Flaenraglen Gwaith. pdf icon PDF 246 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Cyfarfod nesaf: Dydd Iau 29 Medi 2022 am 10.00am.