Agenda

Pwyllgor Craffu Pobl - Dydd Mawrth, 16eg Ebrill, 2024 10.00 am

Lleoliad: The Council Chamber, County Hall, Rhadyr, Usk, NP15 1GA with remote attendance

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau dros Absenoldeb.

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd.

4.

Diweddariad ar Gartrefi Gwag - Craffu ar gynnydd y Cyngor ar ddod ag eiddo gwag yn ôl i ddefnydd. pdf icon PDF 375 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Asesiad o'r Farchnad Dai Leol - Craffu ar sefyllfa'r farchnad dai leol. pdf icon PDF 448 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Blaenraglen Waith y Pwyllgor Craffu Pobl. pdf icon PDF 345 KB

7.

Cynllunydd Gwaith y Cyngor a'r Cabinet. pdf icon PDF 445 KB

8.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 5ed Mawrth 2024. pdf icon PDF 165 KB

9.

Cyfarfod Nesaf: Dydd Mawrth 11eg Mehefin 2024 am 10.00am.