Agenda

Lleoliad: County Hall, Usk - Remote Attendance. View directions

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd

4.

Cynllun Pontio Ailgartrefu Brys pdf icon PDF 3 MB

Craffu cyn gwneud penderfyniad ar y cynllun 5 mlynedd i atal digartrefedd, cynyddu’r llety  sydd ar gael a ffocysu cymorth.

 

5.

Blaengynllun a Chamau Gweithredu y Pwyllgor Craffu Pobl pdf icon PDF 352 KB

6.

Cynllun Gwaith y Cabinet a’r Cyngor pdf icon PDF 265 KB

7.

Yn cadarnhau cofnodion y cyfarfodydd canlynol: pdf icon PDF 468 KB

·         15fed Tachwedd 2022

·         3ydd Ionawr 2023 – Cyfarfod Arbennig

·         26th Ionawr 2023 – Cyfarfod Arbennig

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

Cyfarfod Nesaf: 18fed Ebrill 2023