Agenda

Special, Pwyllgor Craffu Pobl - Dydd Iau, 10fed Awst, 2023 10.00 am

Lleoliad: Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA. View directions

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

10.00am Fforwm Agored i’r Cyhoedd ar Bolisi Cludiant Rhwng y Cartref a’r Ysgol

4.

10.15am Craffu ar y Polisi Cludiant Rhwng y Cartref a’r Ysgol pdf icon PDF 809 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

11.00am Galw i mewn benderfyniad y Cabinet ar 26 Gorffennaf 2023 yng nghyswllt cytundeb A106 ar gyfer Cil-y-coed pdf icon PDF 116 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

12.00 canol-dydd EGWYL

7.

12.30pm Fforwm Agored i’r Cyhoedd ar Adroddiad Darpariaeth Seibiant

8.

1.00pm Craffu ar yr Adroddiad Darpariaeth Seibiant pdf icon PDF 234 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Cadarnhau mai dyddiad y cyfarfod nesaf fydd 5 Hydef 2023