Agenda

Lleoliad: Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA. View directions

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ethol Cadeirydd

2.

Apwyntio Is-gadeirydd

3.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

4.

Datganiadau o Fuddiant

5.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd

 

Canllawiau ~ Fforwm Agored Cyhoeddus y Pwyllgor Dethol


Mae ein cyfarfodydd Pwyllgor Dethol yn cael eu ffrydio'n fyw a bydd dolen i'r ffrwd fyw ar gael ar dudalen gyfarfod
gwefan Cyngor Sir Fynwy

Os hoffech rannu eich barn ar unrhyw gynigion sy'n cael eu trafod gan Bwyllgorau Dethol, gallwch gyflwyno eich sylwadau drwy ddefnyddio'r ffurflen hon

  • Rhannwch eich barn drwy lanlwytho ffeil fideo neu sain (uchafswm o 4 munud);  neu
  • Cyflwynwch sylwadau ysgrifenedig (drwy Microsoft Word, uchafswm o 500 gair)

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer cyfrif Fy Sir Fynwy  er mwyn cyflwyno'r ymateb neu ddefnyddio eich manylion mewngofnodi os ydych wedi cofrestru o'r blaen.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno sylwadau i'r Cyngor yw 5pm dri diwrnod gwaith clir cyn y cyfarfod. Os bydd y sylwadau a dderbynnir yn fwy na 30 munud, bydd detholiad o'r rhain, yn seiliedig ar thema, yn cael eu rhannu yng nghyfarfod y Pwyllgor Dethol.  Bydd yr holl sylwadau a dderbynnir ar gael i gynghorwyr cyn y cyfarfod.

Os hoffech fynychu un o’n cyfarfodydd i siarad dan y Fforwm Agored i’r Cyhoedd, bydd angen i chi roi tri diwrnod o hysbysiad i ni drwy gysylltu â Scrutiny@monmouthshire.gov.uk. Y cadeirydd sy’n penderfynu faint o amser a roddir i bob aelod o’r cyhoedd i siarad, ond i’n galluogi i roi cyfle i nifer o siaradwyr, gofynnwn nad yw cyfraniadau yn hirach na 3 munud.

Os hoffech awgrymu pynciau i un o'n Pwyllgorau Dethol graffu arnynt yn y dyfodol, gwnewch hynny drwy e-bostio Scrutiny@monmouthshire.gov.uk

 

 

 


 

 

 

6.

Gorchymyn Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus ar gyfer Rheoli Cŵn pdf icon PDF 127 KB

Craffu’r adroddiad diweddaraf cyn ei gyhoeddi ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus.  

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Blaenoriaethau adfywio a chyllid pdf icon PDF 155 KB

Craffu’r cynlluniau blaenoriaeth ar gyfer gwneud cais am gyllid grant Strategol Llywodraeth Cymru hyd at  2024/25.

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

Uwchgynllun Trawsnewid Cas-gwent pdf icon PDF 160 KB

Craffu Uwchgynllun Trawsnewid Gwent er mwyn llywio’r blaenoriaethau ar gyfer y dyfodol a chynigion ar gyfer grantiau.

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

Blaenraglen Waith a Rhestr o Gamau Gweithredu y Pwyllgor Craffu Lle pdf icon PDF 373 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Cynllunydd Gwaith y Cabinet a’r Cyngor pdf icon PDF 251 KB

11.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 380 KB

12.

Cyfarfod Nesaf: 6ed Gorffennaf 2023