Agenda

Lleoliad: The Council Chamber, County Hall, The Rhadyr, Usk, NP15 1GA with remote attendance

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb.

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd.

4.

Strategaeth a Ffefrir Cynllun Datblygu Lleol Amnewid - Craffu ar Strategaeth a Ffefrir y CDLl Amnewid, gan gynnwys unrhyw newidiadau arfaethedig sy'n deillio o'r ymgynghoriad cyhoeddus (adroddiad i ddilyn).

5.

Blaenraglen Waith y Pwyllgor Craffu Lle (adroddiad i ddilyn).

6.

Cynllun Gwaith y Cabinet a’r Cyngor. pdf icon PDF 329 KB

7.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 263 KB

8.

Cyfarfod Nesaf: Dydd Iau, 9fed Tachwedd 2023 am 10.00am.