Agenda

Lleoliad: Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA. View directions

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd

4.

Deisebau pdf icon PDF 227 KB

4a

Deiseb: Goryrru ar Heol Birbeck, Cil-y-coed pdf icon PDF 394 KB

Cytuno a ddylid cyfeirio hyn at y  Weithrediaeth neu’r Cyngor llawn ar gyfer ei weithredu  

 

4b

Deiseb: Defnydd y Cyngor o Beiriannau JCB pdf icon PDF 135 KB

Cytuno a ddylid cyfeirio hyn at y  Weithrediaeth neu’r Cyngor llawn ar gyfer ei weithredu

 

5.

Trafodaeth o Flaenraglen Waith y Pwyllgor pdf icon PDF 396 KB

6.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 30ain Mehefin 2022 pdf icon PDF 352 KB

7.

Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig: Strategaeth a Ffefrir pdf icon PDF 528 KB

Craffu cyn gwneud penderfyniad ar y Strategaeth a Ffefrir.

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

Terfyn Cyflymder o 20mya ar y B4245

Craffu cyn gwneud penderfyniad ar yr adroddiad ac ystyried yr ymatebion cymunedol sydd wedi eu derbyn. 

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

Cytuno ar wahardd y wasg a’r cyhoedd ar gyfer yr eitemau canlynol

10.

Galw i Mewn: Tir Drws Nesaf i Ysgol Gyfun Cil-y-coed pdf icon PDF 223 KB

Ystyried cais i ‘alw i mewn’ y penderfyniad a wnaed ar 20fed Hydref 2022 yngl?n â Chyfle i Ddatblygu Tai.  

 

Dogfennau ychwanegol:

11.

Nodi dyddiad y cyfarfod nesaf fel 12fed Ionawr 2023