Agenda

Pwyllgor Buddsoddi - Dydd Mercher, 28ain Gorffennaf, 2021 1.00 pm

Lleoliad: County Hall, Usk - Remote Attendance. View directions

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Cadarnhau’r Cofnodion pdf icon PDF 26 KB

4.

Gwahardd y Wasg a’r Cyhoedd pdf icon PDF 246 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Diweddariad o Berfformiad Asedau: Parc Hamdden Castlegate a Chasnewydd

6.

Diweddariad o Berfformiad: Broadway – Benthyciad Masnachol

Dogfennau ychwanegol: