Agenda

Lleoliad: County Hall, Usk - Remote Attendance. View directions

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ethol Cadeirydd.

2.

Apwyntio Is-Gadeirydd.

3.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

4.

Datganiadau o Fuddiant

5.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd

Select Committee Public Open Forum ~ Guidance

 

Our Select Committee meetings are live streamed and a link to the live stream will be available on the meeting page of the Monmouthshire County Council website

 

If you would like to share your thoughts on any proposals being discussed by Select Committees, you can submit your representation via this form

 

·      Please share your views by uploading a video or audio file (maximum of 4 minutes) or;

·      Please submit a written representation (via Microsoft Word, maximum of 500 words)

 

You will need to register for a My Monmouthshire account in order to submit the representation or use your log in, if you have registered previously.

 

The deadline for submitting representations to the Council is 5pm three clear working days in advance of the meeting.

 

If representations received exceed 30 minutes, a selection of these based on theme will be shared at the Select Committee meeting.  All representations received will be made available to councillors prior to the meeting.


If you would like to suggest future topics for scrutiny by one of our Select Committees, please do so by emailing
Scrutiny@monmouthshire.gov.uk

 

 

6.

Trafodaeth am rôl y Pwyllgor yn Craffu’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus – cyflwyniad.

7.

Craffu Cyn Gwneud Penderfyniad ar Adroddiad Blynyddol y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (adroddiad i ddilyn).

8.

Blaenraglen Waith – Yn ystyried yr Adroddiad Blaenraglen Waith ac yn adnabod meysydd i’w craffu yn y dyfodol, ac wrth wneud hyn, yn cytuno ar Flaenraglen Waith drafft. pdf icon PDF 245 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Yn cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 8fed Chwefror 2022. pdf icon PDF 466 KB

10.

Cyfarfod Nesaf: Dydd Llun 10fed Hydref 2022 am 2.00pm.