Agenda

Lleoliad: County Hall, Usk - Remote Attendance

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

To elect a Chair.

2.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

3.

Datganiadau o Fuddiant

4.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd

Canllawiau ~ Fforwm Agored Cyhoeddus y Pwyllgor Dethol


Mae ein cyfarfodydd Pwyllgor Dethol yn cael eu ffrydio'n fyw a bydd dolen i'r ffrwd fyw ar gael ar dudalen gyfarfod
gwefan Cyngor Sir Fynwy

Os hoffech rannu eich barn ar unrhyw gynigion sy'n cael eu trafod gan Bwyllgorau Dethol, gallwch gyflwyno eich sylwadau drwy ddefnyddio'r ffurflen hon

  • Rhannwch eich barn drwy lanlwytho ffeil fideo neu sain (uchafswm o 4 munud);  neu
  • Cyflwynwch sylwadau ysgrifenedig (drwy Microsoft Word, uchafswm o 500 gair)

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer cyfrif Fy Sir Fynwy  er mwyn cyflwyno'r ymateb neu ddefnyddio eich manylion mewngofnodi os ydych wedi cofrestru o'r blaen.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno sylwadau i'r Cyngor yw 5pm dri diwrnod gwaith clir cyn y cyfarfod. Os bydd y sylwadau a dderbynnir yn fwy na 30 munud, bydd detholiad o'r rhain, yn seiliedig ar thema, yn cael eu rhannu yng nghyfarfod y Pwyllgor Dethol.  Bydd yr holl sylwadau a dderbynnir ar gael i gynghorwyr cyn y cyfarfod.

Os hoffech fynychu un o’n cyfarfodydd i siarad dan y Fforwm Agored i’r Cyhoedd, bydd angen i chi roi tri diwrnod o hysbysiad i ni drwy gysylltu â Scrutiny@monmouthshire.gov.uk. Y cadeirydd sy’n penderfynu faint o amser a roddir i bob aelod o’r cyhoedd i siarad, ond i’n galluogi i roi cyfle i nifer o siaradwyr, gofynnwn nad yw cyfraniadau yn hirach na 3 munud.

Os hoffech awgrymu pynciau i un o'n Pwyllgorau Dethol graffu arnynt yn y dyfodol, gwnewch hynny drwy e-bostio Scrutiny@monmouthshire.gov.uk

 

 

5.

Asesiad Anghenion Poblogaeth

Craffu ar yr asesiad o anghenion gofal a chymorth y boblogaeth a gynhaliwyd gan yr Awdurdod Lleol a’r Bwrdd Iechyd Lleol fel sydd angen gan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 cyn cymeradwyaeth gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Asesiad Llesiant Gwent pdf icon PDF 812 KB

Cynnal craffu cyn-penderfyniad o Asesiad Llesiant Gwent cyn ei ystyried gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 5 Gorffennaf 2021 pdf icon PDF 448 KB

8.

Ystyried Blaenraglen Gwaith y Pwyllgor Dethol pdf icon PDF 485 KB

9.

Cadarnhau dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf