Agenda

Lleoliad: Caldicot Town Council Offices, Sandy Lane, Caldicot, NP26 4NA

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd

4.

Cadarnhau a llofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol. pdf icon PDF 73 KB

5.

Cynllun Adfywio Canol Tref Cil-y-coed pdf icon PDF 100 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

I drafod mesurau diogelwch ar y ffyrdd ar yr B4245 rhwng Rogiet a Gwndy. pdf icon PDF 76 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

I drafod gyda chynrychiolwyr Heddlu Gwent gynnydd mewn perthynas ag amryw o droseddau diweddar yn yr ardal leol.

8.

Adroddiad Cynnydd Tîm y Dref (diweddariad llafar).

9.

Cadarnhau dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf.