Agenda and minutes

Lleoliad: Bethany Baptist Church - Bethany Baptist Church. View directions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Taylor F. Cynghorydd Sir a P. Watts.

2.

Datganiadau o Fuddiant

Cofnodion:

O ran Sir eitem 3 Roedd Cynghorydd D. Evans fuddiant nad ydynt yn niweidiol fel aelod o'r Pwyllgor Cynllunio Cyngor Sir Fynwy.

 

O ran Sir eitem 3 Roedd Cynghorydd J. Higginson fuddiant nad ydynt yn niweidiol fel aelod o'r Pwyllgor Cynllunio Cyngor Sir Fynwy.

3.

Trafodaeth am ddatblygu Brookside

Cofnodion:

 

• Y galw am eiddo yn amrywio'n fawr y rhan fwyaf o'r galw ar hyn o bryd ar gyfer cyffredinol Mae angen cartrefi.

 

• Pan fydd cyngor sydd ar gael iddynt byddai cael cyfartaledd o 7.6 ceisiadau ar gyfer eiddo ar gyfer addas ar gyfer y phensiynwyr a 65.8 ceisiadau ar gyfer eiddo nad yw'n pensiynwyr.

 

• Dywedodd 33% eu stoc oedd Phensiynwyr ar hyn o bryd.

• Cymdeithas Tai Sir Fynwy yn gweithio ar hyn o bryd gyda Phrifysgol Caerdydd yn edrych ar ddarpariaeth yn y dyfodol.

 

• 30% o fyngalos Cymdeithas Tai Sir Fynwy yn ardal Caldicot.

 

Roedd trigolion yn mynegi eu hanfodlonrwydd ynghylch y broses ymgynghori fel y teimlent oedd yn annigonol. Atebodd Cymdeithas Tai Sir Fynwy fod holl ymgynghori angenrheidiol wedi'u gwneud a bod llythyrau 350 yn llaw i holl gymdogion a effeithir gan y datblygiad.

 

Wrth ateb cwestiwn yn gofyn am fynediad a lleoli llwybr troed gan un o'r trigolion wrthym y bydd gosod y llwybr troed i ddarparu mynediad a ond bydd ar agor fel canllawiau canlynol gan Lywodraeth Cymru a diogel drwy ddylunio nad oeddent am i greu ALI.

 

Dywedodd y Cynghorydd Sir Easson nad oedd unrhyw wrthwynebiad i'r eiddo ganddo ond roedd pryderon mewn perthynas â rheoli traffig.

 

Gofynnwyd cwestiwn am y contractwr adeiladu cerbydau ar y safle ac aflonyddu tybiedig y preswylwyr y byddent yn ei achosi. Atebodd Cymdeithas Tai Sir Fynwy wrth dendro ar gyfer contractwyr eu bod dim ond yn defnyddio rhai sy'n rhan o'r cynllun 'adeiladu ystyriol'. Byddant yn gofyn i gyflwyno cynllun rheoli traffig a fydd yn cael eu harchwilio'n rheolaidd.

 

Mae neuadd y Parchedig canmol Cymdeithas Tai Sir Fynwy ar gyfer y prosiect ac yn gofyn pa gymorth a fydd ar waith ar gyfer preswylwyr os ydynt yn symud yn eu cartrefi newydd, yn ateb dywedwyd wrthym bod Cymdeithas Tai Sir Fynwy yn gweithredu cynllun cymorth tenantiaeth sy'n darparu cymorth cadarn gyda phreswylwyr newydd ei fonitro a helpodd y tîm cartrefi newydd ar gyfer y deuddeg mis cyntaf eu tenantiaeth. Roeddent hefyd yn cynnig cyflogaeth a hyfforddi cynllun, Cyngor ar ofal cartref a chymorth perthnasol eraill.