Agenda and decisions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

GWEITHGOR CRONFA'R DEGWM pdf icon PDF 119 KB

CABINET MEMBER:             County Councillor Rachel Garrick

 

AUTHOR: David Jarrett – Senior Accountant – Central Finance Business Support

 

CONTACT DETAILS

 

Tel. 01633 644657

e-mail: davejarrett@monmouthshire.gov.uk

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

 

Penderfynwyd dyfarnu'r grantiau canlynol yn unol â'r rhestr ceisiadau.

2.

TROSGLWYDDIADAU TIR CYNLLUN GWELLA GWEITHFEYDD HAEARN CLYDACH pdf icon PDF 740 KB

CABINET MEMBER: County Councillor Sara Burch

 

AUTHOR: Matthew Lewis, Environment and Culture Manager, MonLife

 

CONTACT DETAILS:

 

            Tel:     01633 644855

            E-mail: matthewlewis@monmouthshire.gov.uk

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cafodd y ddwy lain o dir gerllaw Gwaith Haearn Clydach (wedi'u croeslinellu mewn glas ac oren ar y cynllun) eu trosglwyddo o Gyngor Cymuned Bryn Llanelli a pherchennog preifat i'r Cyngor am symiau enwol.

 

Ar ôl eu trosglwyddo i'r Cyngor Sir mae'r lleiniau’n cael eu hymgorffori yn y portffolio o dir ac eiddo sy'n cael eu rheoli a'u gweithredu gan Wasanaeth Mynediad Cefn Gwlad MonLife.