Agenda and decisions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

MEMORANDWM CYD-DDEALLTWRIAETH ECO4 SIR FYNWY A 'DATGANIAD O FWRIAD' pdf icon PDF 389 KB

CABINET MEMBER:             County Councillor Sara Burch

 

AUTHOR:

Stephen Griffiths, Strategy & Policy Officer

 

CONTACT DETAILS:

Tel: 01633 644455

E-mail: stephengriffiths@monmouthshire.gov.uk

 

Penderfyniad:

TYNNU'N ÔL

2.

DEDDF LLYWODRAETH LEOL (CYMRU) 1994 RHEOLIADAU AWDURDODAU LLEOL (PRAESEPTAU) (CYMRU) 1995 - Atodlen Daliadau Arfaethedig pdf icon PDF 219 KB

CABINET MEMBER:             County Councillor Rachel Garrick

 

AUTHOR:

Jonathan Davies – Head of Finance (Deputy Section 151 Officer)

email:jonathandavies2@monmouthshire.gov.uk

phone: (01633) 644114

Penderfyniad:

Bydd yr amserlen ganlynol o daliadau yn cael ei chynnig tra arhosir am ymgynghoriad:

 

(i)         Telir praesept Awdurdod yr Heddlu o Gronfa’r Cyngor gan ddeuddeg rhandaliad cyfartal misol ar y trydydd Dydd Mawrth ym mhob mis.

 

(ii)        Mae praeseptau’r Cyngor Cymuned yn cael eu talu gan dri rhandaliad cyfartal ar y diwrnod gwaith olaf ym mis Ebrill Awst a Rhagfyr ym mhob blwyddyn.

3.

SYLFAEN TRETH Y CYNGOR 2023/24 A MATERION CYSYLLTIEDIG pdf icon PDF 237 KB

CABINET MEMBER:             County Councillor Rachel Garrick

 

AUTHOR:

Ruth Donovan – Head of Finance: Revenues, Finance and Exchecquer

 

CONTACT DETAILS:

E-mail:            ruthdonovan@monmouthshire.gov.uk

Phone:            01633 644592

Penderfyniad:

Yn unol â Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyfrifo Sylfaen Dreth) (Cymru) 1995, bydd y swm a gyfrifir gan y Cyngor fel ei Sylfaen Dreth ar gyfer 2023/24 yn cael ei hysbysu fel 47,778.09 a'r gyfradd gasglu yn cael ei gosod yn 99.0%.

 

Ni fydd unrhyw Benderfyniad Arbennig yn datgan Cyfraddau Draenio fel Treuliau Arbennig yn cael ei wneud.

 

Ni fydd unrhyw dreuliau a ysgwyddir gan y Cyngor wrth weithredu yn rhan o'i ardal, swyddogaeth a weithredwyd yn rhywle arall yn ei ardal gan Gyngor Cymuned yn cael eu trin fel treuliau arbennig at ddiben Adran 35 o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992.

 

Bydd gosod Treth y Cyngor yn parhau i fod yn un o swyddogaethau'r Cyngor llawn.