Agenda and decisions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

GWEITHGOR CRONFA EGLWYSI CYMRU pdf icon PDF 121 KB

CABINET MEMBER:             County Councillor Rachel Garrick

 

AUTHOR: David Jarrett – Senior Accountant – Central Finance Business Support

 

CONTACT DETAILS

 

Tel. 01633 644657

e-mail: davejarrett@monmouthshire.gov.uk

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd dyfarnu’r grantiau dilynol yn unol â’r rhestr ceisiadau.

 

RHESTR CEISIADAU A YSTYRIWYD 2022/23 – CYFARFOD 2.

 

Canolfan Gelfyddydau Melville, a wnaeth gais am £350 i brynu system ‘chwyddocymorth clyw ar gyfer y ganolfan.

 

Argymhelliad: Dyfarnu £350 i gynorthwyo gyda darparucylch clywed’ i gynorthwyo pobl trwm eu clyw yn ystod gweithgareddau yn y ganolfan.

 

Eglwys Bedyddwyr Rhaglan, a wnaeth gais am £10,000 ar gyfer gwaith atgyweirio brys a hanfodol i’r Eglwys hon sydd â rhestriad gradd II, gosod ffenestri newydd ac ailbwyntio’r waliau.

 

Argymhelliad: Dyfarnu £1,500 i gynorthwyo gyda gosod ffenestri newydd yn yr ased gymunedol hanesyddol yma.

 

Pwyllgor Digwyddiadau Cil-y-coed, a wnaeth gais am £2,000 ar gyfer prynu setiau radio a chloriau offer Walkie Talkie.

 

Argymhelliad: Ni wnaed dyfarniad; gwnaed cais am fwy o wybodaeth fanwl ac iddynt wneud cais arall.

2.

ADRODDIAD MONITRO BLYNYDDOL CYNLLUN DATBLYGU LLEOL SIR FYNWY pdf icon PDF 251 KB

 

 

CABINET MEMBER:             County Councillor Paul Griffiths

 

AUTHORS:

Mark Hand (Head of Placemaking, Regeneration, Highways and Flooding) Craig O’Connor (Head of Planning) Rachel Lewis (Planning Policy Manager)

 

CONTACT DETAILS

Tel: 07773478579 E Mail: markhand@monmouthshire.gov.uk

Tel: 01633 644849 E Mail: craigo’connor@monmouthshire.gov.uk

Tel: 01633 644827 E Mail: rachellewis@monmouthshire.gov.uk

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Bod Aelod Cabinet Economi Gynaliadwy a’r Dirprwy Arweinydd yn cymeradwyo wythfed Adroddiad Monitro Blynyddol y Cynllun Datblygu Lleol i’w gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn 31 Hydref 2022.