Agenda and decisions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

DOD Â DIRWYON LLYFRGELL I BEN pdf icon PDF 218 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Mae’r arfer o godi dirwyon llyfrgell am lyfrau hwyr yn dod i ben ar unwaith er mwyn sicrhau nad yw arian yn cyflwyno rhwystr i bobl allu cael mynediad at y gwasanaeth pwysig hwn.