Agenda and decisions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

GWEITHGOR CRONFA'R EGLWYS YNG NGHYMRU pdf icon PDF 134 KB

CABINET MEMBER: County Councillor Rachel Garrick

 

AUTHOR: David Jarrett – Senior Accountant – Central Finance Business Support

 

CONTACT DETAILS

 

Tel. 01633 644657

e-mail: davejarrett@monmouthshire.gov.uk

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cytunwyd y dylid dyfarnu’r grantiau canlynol yn unol â’r rhestr o geisiadau.

2.

DIWYGIAD ARFAETHEDIG I DDALGYLCHOEDD YSGOLION UWCHRADD pdf icon PDF 246 KB

CABINET MEMBER: County Councillor Martyn Groucutt

 

AUTHOR:

Matt Jones, Access Unit Manager

 

CONTACT DETAILS:

 

            Tel: 01633 644585

            E-mail: matthewdjones@monmouthshire.gov.uk

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Nodwyd cynnwys yr adroddiad hwn, sydd yn amlygu bod ardal yn Sir Fynwy heb ardal dalgylch ar gyfer Ysgol Uwchradd Cyfrwng Saesneg benodol.

 

Cytunwyd y dylai’r ardal sydd wedi ei heffeithio gael ei gosod yn yr ardal dalgylch ar gyfer Ysgol Gyfun Trefynwy am y rhesymau sydd wedi eu nodi yn yr adroddiad.

 

Cytunwyd y dylid ysgrifennu at Weinidogion Cymru yn gofyn iddynt gymeradwyo’r trefniadau derbyn cyhoeddedig ar gyfer y  flwyddyn academaidd  2022/23 ac wedi hynny.