Agenda and decisions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

DARPARIAETH A DIWYGIADAU ARFAETHEDIG I'R GORCHMYNION TRAFFIG MEWN LLEOLIADAU AMRYWIOL YNG NGHYMUNEDAU TREFYNWY, Y FENNI, MAGWYR A GWNDY, PORTHSGIWED A CHAS-GWENT YN SIR FYNWY pdf icon PDF 2 MB

CABINET MEMBER: County Councillor Catrin Maby

 

AUTHOR:      Mark Hand, Head of Placemaking, Highways and Flooding

                        Graham Kinsella, Traffic and Road Safety Manager

 

CONTACT DETAILS:

E-mail: E-mail: markhand@monmouthshire.gov.uk

 

Penderfyniad:

Yn argymell na ddylid cynnal ymchwiliad cyhoeddus ond i gymeradwyo  a gweithredu’r Gorchmynion arfaethedig fel sydd wedi eu nodi isod, ac eithrio dileu’r cyfyngiadau aros ar Heol Henffordd, Trefynwy  (dyluniadau 1887-1 a 1887-2) ac eithrio’r newidiadau arfaethedig i wahardd gyrru ac eithrio ar gyfer llwytho/dadlwytho ar Heol y Santes Fair, Cas-gwent (dyluniad 1902).