Agenda and decisions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

GORCHYMYN TERFYN CYFLYMDER ARAFETHEDIG 20, 30, 40 A 50 MYA CSF pdf icon PDF 3 MB

CABINET MEMBER: County Councillor Jane Pratt

 

AUTHOR:

Paul Keeble, Group Engineer Highways

 

CONTACT DETAILS:

E-mail: paulkeeble@monmouthshire.gov.uk      

 

Penderfyniad:

Argymhellir na ddylid cynnal ymchwiliad cyhoeddus a symud ymlaen i gymeradwyo a gweithredu’r Gorchmynion arfaethedig.

2.

Diwygiadau i Gytundeb Cydlafurio ac Aelodau Gwasanaeth Cyflawni Addysg De Ddwyrain Cymru pdf icon PDF 257 KB

CABINET MEMBER: County Councillor Paul Pavia

 

AUTHOR: Will McLean, Chief Officer, Children and Young People, Monmouthshire County Council

 

CONTACT DETAILS:

 

            Tel: 07834435934

            E-mail: willmclean@monmouthshire.gov.uk

 

Penderfyniad:

Argymhellir fod Aelodau yn cytuno i’r geiriad diwygiedig ym mharagraff 3.8 isod ac yn cytuno i ganiatáu’r GCA i gadw o leiaf hanner cant y cant o’i falans er mwyn diogelu’i hylifedd.

3.

GRANTIAU CYFLEUSTERAU I'R ANABL - DILEU PROFION MODD pdf icon PDF 247 KB

CABINET MEMBER: County Councillor Lisa Dymock

 

AUTHOR: Ian Bakewell, Housing & Communities Manager

 

CONTACT DETAILS: Ian Bakewell

Tel: 01633 644479

E-mail:            ianbakewell@monmouthshire.gov.uk

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ystyried y manteision a’r risgiau o ddileu profion modd.

Wedi cymeradwyo’r cynnig i ddileu profion modd ar gyfer Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl bach a chanolig o’r 1afEbrill2022.

4.

DARPARIAETH A DIWYGIADAU ARFAETHEDIG I'R CYFYNGIADAU AROS YM MRYNBUGA A LLANELLY HILL pdf icon PDF 920 KB

CABINET MEMBER: County Councillor Jane Pratt

 

AUTHOR: Paul Keeble, Group Engineer Highways

 

CONTACT DETAILS:

E-mail: paulkeeble@monmouthshire.gov.uk      

 

Penderfyniad:

Argymhellir na ddylid cynnal ymchwiliad cyhoeddus a symud ymlaen i gymeradwyo a gweithredu’r Gorchmynion arfaethedig.