Agenda and decisions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

POLISI INTERIM AR GAFFES PALMANT pdf icon PDF 1 MB

CABINET MEMBER: County Councillor J Pratt

 

AUTHOR:

Paul Keeble, Group Engineer Highways

 

CONTACT DETAILS:

            E-mail: paulkeeble@monmouthshire.gov.ukTel: 01633 644773 

 

Penderfyniad:

Cytunwyd ar y polisi  interim ar gaffes a ddangosir yn atodiad 2 hyd at ddiwedd 2022.

 

Cadw’r ffi cais am isafswm cost o £10 i gefnogi busnesau i gydymffurfio gyda gofynion ac amcanion y polisi interim.

 

Cytunwyd i adolygu’r polisi yn cynnwys y ffi cais yn ystod 2022 i adlewyrchu newidiadau mewn deddfwriaeth ac arfer gorau, gan adrodd polisi a strwythur ffioedd diwygiedig i’r Aelod Cabinet i’w gymeradwyo. Bydd hyn yn cynnwys ymgynghoriad gyda fforymau busnes a phartïon eraill sydd â diddordeb y caiff eu hawgrymiadau eu hystyried fel rhan o’r polisi wedi ei ddiweddaru.

2.

PROSIECT PEILOT ARFAETHEDIG GORCHYMYN TERFYN CYFLYMDER, 20, 30 A 40 MYA CYNGOR SIR FYNWY pdf icon PDF 2 MB

CABINET MEMBER: County Councillor J Pratt

 

AUTHOR:

Paul Keeble, Group Engineer Highways

 

CONTACT DETAILS:

E-mail:paulkeeble@monmouthshire.gov.uk

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Argymhellir peidio cynnal ymchwiliad cyhoeddus a symud ymlaen i gymeradwyo a gweithredu’r Gorchmynion arfaethedig.