Agenda and decisions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

DEDDF LLYWODRAETH LEOL (CYMRU) 1994 - RHEOLIADAU (PRAESEPTAU) (CYMRU) LLYWODRAETHAU LLEOL 1995 - Cadarnhau'r Rhestr Taliadau pdf icon PDF 215 KB

CABINET MEMBER:             County Councillor P Murphy

 

AUTHOR:

 

Jonathan Davies – (Acting) Assistant Head of Finance (Deputy Section 151 Officer)

email:jonathandavies2@monmouthshire.gov.uk

phone: (01633) 644114

 

Penderfyniad:

Mae’r rhestr taliadau ganlynol wedi ei chadarnhau:

 

Mae praesept Awdurdod yr Heddlu yn cael ei dalu o Gronfa’r Cyngor mewn deuddeg  rhandaliad cyfartal ar y trydydd dydd Mawrth o bob mis.  

 

Mae praeseptau’r Cyngor Cymuned yn cael eu talu mewn tri rhandaliad cyfartal ar y diwrnod gwaith olaf yn Ebrill, Awst a Rhagfyr bob blwyddyn.