Agenda and decisions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

PARTNERIAETH LEFELAU BYW pdf icon PDF 224 KB

CABINET MEMBER: County Councillor Lisa Dymock

 

AUTHOR:

Matthew Lewis, Environment and Culture Manager, MonLIfe

E-mail: matthewlewis@monmouthshire.gov.uk

Tel:  01633 644855

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cymeradwywyd y broses o gymryd rhan, a chefnogi, y Bartneriaeth Lefelau Byw wrth i’r bartneriaeth symud i’r camau pontio / etifeddol.

 

Wedi cymeradwyo cyfraniad ariannol i’r cyfnod  pontio arfaethedig sydd i’w gynnal gan RSPB Cymru.