Agenda and decisions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

CYHOEDDI POLISI AR GYFER DDYFARNU GRANTIAU pdf icon PDF 270 KB

CABINET MEMBER  County Councillor L Dymock

 

AUTHOR: Alan Burkitt, Equality and Welsh Language Policy Officer

 

CONTACT DETAILS:

Tel: 07902 201895

E-mail: alanburkitt@monmouthshire.gov.uk

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

I gymeradwyo polisi ar gyfer dyfarnu grantiau mewn ymateb i argymhelliad a wnaed gan y Comisiynydd y Gymraeg.

Bydd cymeradwyo hyn yn sicrhau bod y Cyngor yn cydymffurfio gyda Safon Iaith Gymraeg 

94.

2.

MÂN DDIWYGIAD I'R POLISI ENWI A RHIFO STRYDOEDD SY'N YMWNEUD GYDA DISODLI NEU OSOD ARWYDDION ENWAU STRYDOEDD AR GYFER STRYDOEDD CYFREDOL pdf icon PDF 914 KB

CABINET MEMBER: County Councillor J Pratt

 

AUTHOR: AUTHORS:

Libby Johnes, Street Naming and Numbering Officer
Mark Davies, Highway Development Manager

 

CONTACT DETAILS:

E-mail: markhand@monmouthshire.gov.ukTel: 07773 478579

 

Penderfyniad:

Cytuno gyda'r cynnig i ddiwygio paragraff  1.2.6 o Bolisi Enwi a Rhifo Strydoedd y Cyngor. 

3.

Chwarae a Hamdden - Cynlluniau Cyllid Cyfalaf A106 2021/22 pdf icon PDF 133 KB

CABINET MEMBER: County Councillor P Murphy

 

AUTHOR: Mike Moran, Community Infrastructure Coordinator
Email: mikemoran@monmouthshire.gov.uk
Tel: 07894 573834

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cyllideb cyfalaf gwerth £20,580 i’w greu yn 2021/22 er mwyn ariannu’r gwaith o osod cyfarpar chwarae ychwanegol ym Mharc Chwarae  Sudbrook, a bod hyn yn cael ei ariannu gan gyfraniad cyfatebol o’r balans Adran 106 sydd yn cael ei ddal gan y Cyngor fel rhan o’r Cytundeb  A106 sy’n ymwneud gyda datblygu safle Hen Iard Longau Sudbrook (Cod Cyllid N632).

 

Cyllideb cyfalaf gwerth £28,000 i’w greu yn 2021/22 er mwyn ariannu’r costau ymgynghoriaeth ychwanegol yn sgil cynllun  Parc Velo Y Fenni a bod hyn yn cael ei ariannu gan gyfraniad cyfatebol o’r balans Adran 106 sydd yn cael ei ddal gan y Cyngor fel rhan o’r Cytundeb  A106 sy’n ymwneud gyda datblygu safle Westgate Llan-ffwyst (Cod Cyllid N560).

 

Cyllideb cyfalaf gwerth £40,000 i’w greu yn 2021/22 er mwyn ariannu’n rhannol y newidiadau i’r maes chwarae sydd yn cael eu gwneud yn ardal Rockfield o Drefynwy fel rhan o’r prosiect Gofodau Natur Cymunedol, a bod hyn yn cael  ei ariannu gan gyfraniad cyfatebol o’r balans Cytundeb  A106 Cynnal a Chadw Sylweddol sydd yn cael ei ddal gan y Cyngor fel rhan o’r Cytundeb  A106 gyda datblygu’r safle Heol Rockfield (Cod Cyllid N499)