Agenda and decisions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

CYLLID CYFALAF AWPOG AR GYFER BLAENORIAETHAU PSA 2021/22 pdf icon PDF 137 KB

CABINET MEMBER: County Councillor L Dymock

 

 

AUTHOR & CONTACT DETAILS: 

 

Mike Moran, Community Infrastructure Coordinator

Email: mikemoran@monmouthshire.gov.uk

Tel: 07894 573834                 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Creu cyllideb cyfalaf o £128,000 yn 2021/22 i ariannu uwchraddio ardaloedd chwarae sefydlog yn y sir a phrynu ased gyfalaf ychwanegol ar gyfer y gwasanaeth chwarae, a hyn i gael ei gyllido gan Grant Cyfleoedd Chwarae Cymru Gyfan o £128,000 gan Lywodraeth Cymru, fel y nodir yn ei lythyr amrywiad grant dyddiedig 4 Hydref 2021.