Agenda and decisions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

LLIFOLEUADAU CLWB PÊL-DROED TREF Y FENNI pdf icon PDF 132 KB

CABINET MEMBER: COUNTY COUNCILLOR P MURPHY

 

AUTHOR:

Mike Moran, Community Infrastructure Coordinator
Email: mikemoran@monmouthshire.gov.uk
Tel: 07894 573834              

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Bod cyllideb gyfalaf o £32,866 yn cael ei chreu yn 2021/22 i gyllido uwchraddio llifoleuadau yn Stadiwm Penypount, y Fenni a bod hyn yn cael ei gyllido gan grant o £27,800 o Gronfa Gwella Tiroedd Cymru a chyfraniad o £5,066 gan y cyngor sir.